d
c

RiiMeTex kangad müügitingimused alates 15.05.2018

  1. Müügitingimuste kehtivus
   1) Müügitingimused kehtivad RiiMeTex Kangad veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja OÜ Regno Grupp (edaspidi RiiMeTex Kangad) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
   2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad RiiMeTex Kangad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
   3) Veebipood RiiMeTex Kangad jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

  2. Hinnainfo
   1) Kauba hind on näidatud eurodes (€). Kui kauba hind on kauba nimetuse juures näidatud vahemikuna, siis sõltub kauba hind ostetavast kogusest. Soovitud koguse hinda on võimalik vaadata tootekirjeldusest Hinnatabelist. Kauba hinnale lisandub kauba käitlemise ja transpordi hind (Kauba saatekulu) vastavalt valitud tarneviisile. Kauba saatekulu sisaldab pakendi maksumust. Kui klient soovib kasutada mõnda teist tarneviisi, on transpordi hind kokkuleppeline (teenusepakkuja hinnakirjajärgne hind pluss käitlemistasu). Hinnad kehtivad ainult tellides Eesti Vabariigi territooriumile. Tellides väljapoole Eesti Vabariiki, on transpordi hind kokkuleppeline. Tellides kauba väljapoole Eesti Vabariiki jäävad võimalikud saajariigi maksud ja lisatasud Tarbija kanda.
   2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 tööpäeva pärast tellimuse vormistamist). Kui tootel on tehnilistel vm põhjustel ebamõistlikult soodne hind, siis RiiMeTex Kangastel on õigus sellise hinnaga toodet Kliendile mitte müüa.
   3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja RiiMeTex Kangad vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
   4) Veebipood RiiMeTex Kangad jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.
   5) Kauba hinnale on lisatud käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestadud käibemaksumäärale.

  3. Tellimuse vormistamine
   1) Klient esitab tellimuse vastavalt juhendile „Kuidas tellida“
   2) RiiMeTex Kangad saadab tellimuse kinnituse/ arve Tarbija poolt näidatud e-posti aadressile automaatselt. Kui tellimuse kinnitust/ arvet ei ole Tarbija e-posti aadressile saabunud 30 minuti möödumisel tellimuse esitamisest, siis kohustub Tarbija sellest teavitama RiiMeTex Kangaid e-posti vahendusel.
   3) Tellimuse eest tasumine toimub

  • kaardimaksena,

  • läbi pangalingi või

  • arve alusel pangaülekandena RiiMeTex Kangaste poolt edastatud SEB või Swedbank kontole. Võimalikud pangaülekande tasud jäävad Tarbija kanda.

   4) Tarbija kohustub kontrollima tellimuse kinnituselt tähelepanelikult kauba koodi, nimetust ja kogust ning kontaktandmeid, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine. 
   5) RiiMeTex Kangad veebipoes sooritatud makstud tellimusi komplekteeritakse tööpäevadel E−R 8.00−16.30. Peale kella 16.30 laekunud tellimused kompleteeritakse järgmisel tööpäeval. Kui tellimus vormistatakse reedel või riigipüha eelsel päeval pärast kella 16.30, komplekteeritakse ja antakse tellimus üle logistikaettevõttele hiljemalt järgneval esmaspäeval või -tööpäeval.

  1. Müügilepingu jõustumine
   1) Kauba müügilepinguga kohustub RiiMeTex Kangad andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või RiiMeTex Kangad poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub RiiMeTex Kangad veebipoele tasuma tähtajaks Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
   2) Tellimused, mille eest ei ole raha laekunud, annulleeritakse 2 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
   3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe RiiMeTex Kangad pangakontole.

  2. Kohaletoimetamine
   1) RiiMeTex Kangad veebipoes sooritatud makstud tellimusi komplekteeritakse üldjuhul tööpäevadel E−N 8.00−16.30. Peale kella 16.30 laekunud tellimused kompleteeritakse järgmisel tööpäeval. Kui tellimus vormistatakse neljapäeval või riigipüha eelsel päeval pärast kella 16.30, komplekteeritakse ja antakse tellimus üle logistikaettevõttele hiljemalt järgneval esmaspäeval või -tööpäeval. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood RiiMeTex Kangad tellimuse ning annab selle samal päeval kohaletoimetamiseks üle logistikaettevõttele . Kauplusest saab tellitud ja makstud kauba kätte peale seda, kui Tarbija kliendikontol on tellimuse staatus  “töötluses”. 
   2) Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
   3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
   4) Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on transpordiettevõttele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood RiiMeTex Kangad ei saanud mõjutada ega ette näha.

  3. Tagastamisõigus
   1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tagastada ei ole võimalik Tellija soovist lähtuvalt lõigatud toodet (VÕS § 56 lg 1) ega Tarbija jaoks spetsiaalselt valmistatud toodet. Kui Tarbija sellise toote siiski tagastab, siis RiiMeTex Kangad ei ole kohustatud sellist tagastust vastu võtma.
   2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
   3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis Kauba ostust taganemise avaldus e-posti teel ning tagastatav kaup saata SmartPosti Kadaka Selveri pakiautomaati hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
   4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
   5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood RiiMeTex Kangad on nõustunud kaubale ise järele tulema või Tarbija ja RiiMeTex Kangad vahel on mõni teistsugune kokkulepe.
   6) Veebipood RiiMeTex Kangad tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija tasutud eseme kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab kõige odavama kättetoimetamise kulu maksumuse.

  4. Vääramatu jõud
   1) Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood RiiMeTex Kangad ei saanud mõjutada või ette näha.

  5. Isikuandmete töötlemine
   1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
   2) Veebipoel RiiMeTex Kangad on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale kui Tarbija on vastava nõusoleku andnud.
   3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
   4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.

  6. Pretensioonide esitamise kord
   1) Veebipood RiiMeTex Kangad vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
   2) Tarbija kohustub enne toote (kanga, paela, kummi vms) lõikamist veenduma, et tootel ei ole nähtavat puudust / defekti. Hulgikoguste ostul tuleb arvestada, et alates 4m kanga ostul võib olla kuni üks väike tootmisdefekt ja 6m kanga ostu puhul kuni kaks väikest tootmisdefekti. Sellistele defektidele pretentsiooni esitamise õigus puudub. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood RiiMeTex Kangad poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Pretensiooni esitamise õigus puudub juhul, kui toote kirjelduse juures on defekt kirjeldatud ja toote hinda vastavalt alandatud. Kui Tarbija on juba asunud toodet kasutama (lõiganud kangast, paela, kummi vms), siis sellisele toote enam pretentsiooni esitada ei saa.
   3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
   4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood RiiMeTex Kangad ja Tarbija omavahel kokku. Puuduseks ei loeta kauba loomuliku kulumise tulemusena tekkinud kauba välimuse või omaduste halvenemist.
   5) Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
   6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile sales@riimetex.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ning võimalusel foto.
   7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
   8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
   9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt RiiMeTex Kangad ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel RiiMeTex Kangad ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood RiiMeTex Kangad ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

  7. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
   1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

  RiiMeTex.ee veebipoodi haldab OÜ Regno Grupp (registrikood 11082573). Ettevõtte kontaktandmed:

  Räitsaka 17, 10618 Tallinn

  Telefon: 55 66 2421 (tööpäevadel 9.00- 19.00 GMT+2)

  e-post: sales@riimetex.ee (vastame hiljemalt 24h möödudes)

  Kaupluse kontaktandmed:

  Rävala pst 6, 10143 Tallinn

  Telefon 55 66 2421 (tööpäevadel 9.00- 19.00GMT+2)

  Avatud: E – R 11 – 18