Skip to content
Menu
Menu

Tootekategooriad ->

Menu

RiiMeTex kangad müügitingimused alates 14.05.2024

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad RiiMeTex Kangad veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja OÜ Regno Grupp (edaspidi RiiMeTex Kangad) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad RiiMeTex Kangad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood RiiMeTex Kangad jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

2. Hinnainfo

1) Kauba hind on näidatud eurodes (€).

  • Kui kauba hind on kauba nimetuse juures näidatud vahemikuna, siis sõltub kauba hind ostetavast kogusest. Soovitud koguse hinda on võimalik vaadata tootekirjeldusest Hinnatabelist.

  • Kui kauba hinna juures on märge „kliendihind“, siis kehtib näidatud hind sisseloginud kliendile vastavalt toote juures nähaolevale infole.

  • Meetrikauba puhul kehtib hind ühe meetri kohta, lubatud mõõtmisviga +/-3cm, tükikauba puhul ühe tüki kohta või vastavalt toote juures olevale infole.

Kauba hinnale lisandub kauba käitlemise ja transpordi hind (Kauba saatekulu) vastavalt Tarbija poolt valitud tarneviisile. Kauba saatekulu sisaldab pakendi maksumust. Kui klient soovib kasutada mõnda teist tarneviisi, on transpordi hind kokkuleppeline (teenusepakkuja hinnakirjajärgne hind pluss pakendi hind pluss käitlemistasu). Kui klient soovib eraldi arvet (arve muutmine, e-arve vm, mis ei ole automaatselt RiiMeTexi süsteemist tulev arve), siis lisandub arve koostamise tasu 5€.

Tellimisel misiganes muul viisil kui läbi veebipoe www.riimetex.ee (telefoni teel, e-posti teel, läbi sotsiaalvõrgustiku vms) kliendihinnad ei kehti ning tellimusele lisandub tellimuse vormistamise tasu 5€.

Hulgikoguste tellimisel (ühte kangast rohkem kui 6m või kui kangale rakendub hulgihind) või kui pakendatud tellimus ei mahu pakiautomaati, kohustub Tarbija tasuma saatmiskulud vastavalt tegelikele kuludele (teenusepakkuja hinnakirjajärgsele hinnale lisandub kauba käitlemistasu VÕI kohaldatakse saatmist vastuvõtja kulul).

Kauba saatekulu kehtib ainult tellides Eesti Vabariigi territooriumile. Tellides väljapoole Eesti Vabariiki, on kauba saatekulu kokkuleppeline. Tellides kauba väljapoole Eesti Vabariiki jäävad võimalikud saajariigi maksud ja lisatasud Tarbija kanda.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 tööpäeva pärast tellimuse vormistamist). Kui tootel on tehnilistel vm põhjustel ebamõistlikult soodne hind, siis RiiMeTex Kangastel on õigus sellise hinnaga toodet Kliendile mitte müüa või esitada lisaarve. Kliendil on kohustus RiiMeTex Kangaid teavitada, kui tekib kahtlus, et tootel on ebamõistlikult soodne hind (hind võrreldes samasuguse või samaväärse teise kaubaga RiiMeTex Kangad kodulehel). 
3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja RiiMeTex Kangad vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
4) Veebipood RiiMeTex Kangad jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.
5) Kauba hinnale on lisatud käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksumäärale.

3. Tellimuse vormistamine

1) Kõik tellimused vormistatakse läbi www.riimetex.ee veebipoe. Juhul kui klient on avaldanud soovi osta mõnda toodet muul moel (e-maili teel, sotsiaalmeedia sõnumina vms), suunatakse klient üldjuhul ostma www.riimetex.ee veebipoodi ja tellimusele kohalduvad veebipoe Müügitingimused. Juhul kui klient soovib esitada tellimuse muul moel kui tellides läbi veebipoe, lisandub tellimusele tellimuse vormistamise tasu vastavalt Müügitingimuste punktile 2.1. Misiganes moel tellimus on esitatud, kohalduvad tellimusele Veebipoe müügitingimused.

2) Tarbija esitab tellimuse tutvudes eelnevalt Müügitingimuste, kauba kirjelduse ja muude juhistega, mis asuvad kaubakategooriate all ja tooteinfos. Kauba tellimise juhendi leiab siit: „Kuidas tellida“
3) RiiMeTex Kangad saadab tellimuse kinnituse/ arve Tarbija poolt näidatud e-posti aadressile automaatselt. RiiMeTex Kangad ei vastuta, kui Tarbija e-posti filtrtid on blokeerinud RiiMeTex Kangaste meiliaadressi ja automaatne tellimuse kinnitus/arve kliendi postkasti ei jõua või suunatakse rämpsposti. Kui tellimuse kinnitust/ arvet ei ole Tarbija e-posti aadressile saabunud 30 minuti möödumisel tellimuse esitamisest, siis kohustub Tarbija sellest teavitama RiiMeTex Kangaid e-posti vahendusel või Messengeri sõnumiga. Sisselogitud kliendil on võimalik peale tellimuse kinnitust oma arve igal ajal alla laadida oma kliendikonto alt. Kui klient soovib arve muutmist (lisatoode, saatekulu, saaja nimi, tooted vm), siis lisandub muudetud arvele 5€ arve muutmise tasu.

4) Tellimuse eest tasumine toimub

  • kaardimaksena,

  • läbi pangalingi või

  • arve alusel pangaülekandena OÜ Regno Grupp SEB või Swedbank kontole, mis on näha Tellimuse kinnitusel/arvel. Võimalikud pangaülekande tasud jäävad Tarbija kanda.

5) Tarbija kohustub kontrollima tellimuse kinnituselt tähelepanelikult kauba koodi, nimetust, kogust, hinda ja muud infot ning kontaktandmeid, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta pakkimine ning kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Hulgikogused-ja hinnad on ostuks õmblusteenust pakkuvatele ettevõtjatele. Edasimüügi eesmärgil müüme kangaid ainult registreeritud ettevõtetele, kelle põhitegevusala on kangaste jaemüük ning kellega sõlmime eraldi vastavasisulise lepingu. 

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub RiiMeTex Kangad andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või RiiMeTex Kangad poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub RiiMeTex Kangad veebipoele tasuma tähtajaks Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole raha laekunud, annulleeritakse 2 (kahe) tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist tellimuse kinnitusel/arvel näidatud veebipoe pangakontole.

4) Juhul kui toode on laost otsa saanud või on toodet laos vähem kui Tarbija on tellinud, kohustub RiiMeTex Kangad kandma puuduva toote- või puuduva osa eest raha Tarbija kontole tagasi koheselt sellise asjaolu ilmnemisel, kui Tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Kohaletoimetamine

1) RiiMeTex Kangad veebipoes sooritatud makstud tellimusi komplekteeritakse üldjuhul kolmel päeval nädalas: teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 10.00−15.00. Peale kella 15.00 laekunud tellimused komplekteeritakse samal päeval ainult juhul, kui tellimus on veel võimalik edastada logistikaettevõttele (kullerile). Kõik hilisemad tellimused kompleteeritakse järgmisel tellimuste saatmise päeval. Kui tellimus vormistatakse riigipüha eelsel päeval pärast kella 15.00, komplekteeritakse ja antakse tellimus üle logistikaettevõttele järgneval tööpäeval (T, K, N). Erisused tellimuste komplekteerimisel (pühade- ning puhkusteperioodid jms) on kajastatud RiiMeTex veebilehel ja sotsiaalmeediakontol.

Kui Tarbija soovib teha lisatellimust, siis peab ta eelnevalt veenduma, et eelmine tellimus ei ole välja saadetud, võttes ühendust RiiMeTex Kangad veebipoega e-posti või telefoni teel või sotsiaalmeediakonto vahendusel. Kui eelnev tellimus on juba välja saadetud, siis tuleb Tarbijal tasuda lisatellimuse eest saatekulu vastavalt valitud tarneviisile.

Kui Tarbija soovib tulla oma tellmusele ise järele, siis komplekteeritakse tellimus peale raha laekumist arvel näidatud kontole.  Tellitud ja makstud kauba saab kätte peale seda, kui Tarbija kliendikontol on tellimuse staatus  “Üleandmiseks valmis” üldjuhul teisipäevit, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Internetikauplusest tehtud tellimuse eest ei ole võimalik tasuda kaubale järele tulles.
2) Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed. Kui klient on tellimuse vormistamisel esitanud valeandmeid (telefoninumber, pakiautomaadi asukoht jne) ja sellega kaasneb paki ümbersuunamise vajadus, tuleb kliendil tasuda ümbersuunamisega seotud kulud OÜ Regno Grupp arvelduskontole.
4) Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on transpordiettevõttele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood RiiMeTex Kangad ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tagastada ei ole võimalik Tellija soovist lähtuvalt lõigatud toodet (VÕS § 53 lg 4 p 2 ja 3), Tarbija jaoks spetsiaalselt valmistatud toodet ega Tarbija jaoks spetsiaalselt tellitud toodet. Samuti ei kehti lähtuvalt VÕS § 53 lg 4 kohaselt 14-päevane kaupade tagastusõigus perioodilistele väljaannetele (sealhulgas ajakirajad). Kui Tarbija sellise toote siiski tagastab, siis RiiMeTex Kangad ei ole kohustatud sellist tagastust vastu võtma ega Tarbijale raha tagastama.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul kui ta on eset kasutanud muul viisil kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis Kauba ostust taganemise avaldus e-posti teel ning tagastatav kaup saata vastavalt RiiMeTex Kangad poolt saadud juhistele pakiautomaati hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisega seotud kulud kannab Tarbija ja neid RiiMeTex Kangad ei hüvita.
4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood RiiMeTex Kangad on nõustunud kaubale ise järele tulema, Tarbija on nõus kauba ise kokkulepitud kohta tooma või Tarbija ja RiiMeTex Kangad vahel on mõni teistsugune kokkulepe.
6) Veebipood RiiMeTex Kangad tagastab tagastatud kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Tarbija tasutud eseme kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab kõige odavama kättetoimetamise kulu maksumuse.

7. Vääramatu jõud

Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood RiiMeTex Kangad ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete kaitse ja töötlemise kord on käesoleva müügilepingu lahutamatu osa. Nõustudes müügilepinguga nõustub Klient Isikuandmete kaitse ja töötlemise korraga

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood RiiMeTex Kangad vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Kui Tarbija tellib kaupa Ettetellimise vormis, st kaupa, mille näidised ei ole veel veebipoodi jõudnud (kataloogid „Ettetellijatele“ ja „Varsti saabumas“), on ta teadlik, et sellise kauba värvile, mustri suurusele ja -kvaliteedile pretensiooni esitamise õigus puudub. Vastav märge on „Ettetellijale“ ja „Varsti saabumas“ kataloogi päises.

3) Tarbija kohustub enne toote (kanga, paela, kummi vms) lõikamist veenduma, et tootel ei ole nähtavat puudust / defekti. Kui Tarbija on juba asunud toodet kasutama (lõiganud kangast, paela, kummi vms), siis sellisele toote enam pretensiooni esitada ei saa.


Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood RiiMeTex Kangad poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Pretensiooni esitamise õigus puudub juhul, kui toote kirjelduse juures on defekt kirjeldatud ja toote hinda vastavalt alandatud.

Hulgikoguste ostul tuleb arvestada, et alates 4m kanga ostul võib olla kuni üks tootmisdefekt ja alates 6m kanga ostu puhul kuni kaks tootmisdefekti. Sellistele defektidele pretensiooni esitamise õigus puudub.

4) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
5) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood RiiMeTex Kangad ja Tarbija omavahel kokku. Puuduseks ei loeta kauba loomuliku kulumise tulemusena tekkinud kauba välimuse või omaduste halvenemist.
6) Veebipood RiiMeTex Kangad ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või -käitlemise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile sales@riimetex.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ning võimalusel foto.
8) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt RiiMeTex Kangad ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel RiiMeTex Kangad ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood RiiMeTex Kangad ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

RiiMeTex.ee veebipoodi haldab OÜ Regno Grupp (registrikood 11082573),  juhataja Riina Mere

Ettevõtte kontaktandmed:

Räitsaka 17, 10618 Tallinn

Telefon: 55 66 2421 (tööpäevadel 10.00- 18.00 GMT+2) – ettetellimised, hulgikliendid jm koostöö

e-post: sales@riimetex.ee (vastame hiljemalt 24h möödudes)

messenger: m.me/RiiMeTexKangadFabrics

Facebook: RiiMeTex Kangad 

Lao kontaktandmed:

Artelli 7/14, 10621 Tallinn

Telefon 5566 2421 (tööpäevadel 11.00- 16.00GMT+2)  – kauba saadavus, internetitellimuste komplekteerimine, muud küsimused

Kaubale ise järeletulemine ja kohapeal kangaste ostmine ainult eelneval kellaajalisel kokkuleppel. 

Copyright Regno Grupp OÜ
KÕIK RiiMeTex.ee OLEVAD TEKSTID JA FOTOD ON OÜ REGNO GRUPP INTELLEKTUAALNE OMAND. Kodulehel olevaid tekste ja fotosid on lubatud kasutada üksnes viidates RiiMeTex.ee kodulehele. LOATA JA VIIDETETA TEKSTIDE KOPEERIMISE JA FOTODE KASUTAMISE EEST ESITAME KASUTAJALE ARVE.