Skip to content
Menu
Menu

Tootekategooriad ->

Menu

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Müüja (OÜ Regno Grupp, aadressiga Rävala pst 6, 10143 Tallinn)
2. Isikuandmete töötlemisel järgib Müüja Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
3. Müüja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
4. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: kaupade müügiks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, teenuste osutamiseks, kliendi teenindamiseks, ostuanalüüside tegemiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks. Müüjal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.
5. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
6. Müüjale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed Kliendi ja tema tellimuste kohta.
7. Ostu eest tasumisel andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Vastutaval töötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8. Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning raamatupidamisteenust osutavale ettevõttele raamatupidamistoimingute tegemiseks.
9. Müüja edastab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-mail) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kohaletoimetamiseks logistikapartnerile juhul, kui kasutatakse partneri teenust.
10. Isikuandmeid võidakse Müüja poolt edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
11. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
12. Juurdepääs isikuandmetele on ainult Müüja poolt volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
13. Müüja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
14. Isikuandmete edastamine Müüja poolt volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Müüja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
15. Klient saab enda poolt sisestatud isikuandmetega tutvuda ja parandusi teha e-poes kasutajaprofiilis. Kui ost, infopäring või tagasiside on edastatud ilma kasutajakontota (külalisena), siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
16. Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili sales@riimetex.ee teel.
17. E-poes Kliendi konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
18. Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota (külalisena), säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
19. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
20. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
21. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Müüja klienditoega e-maili sales@riimetex.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
22. E-maili teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
23. Müüjal on õigus kasutada Kliendi e-maili, telefoni numbrit ning elu- või asukoha aadressi reklaami edastamiseks, kui Klient on e-poes teinud oma profiilikontole otseturunduse saamise nõustumiseks vastava kinnitusmärke.
24. Müüjal on õigus kasutada Kliendi e-posti aadressi Kliendile reklaami edastamiseks juhul, kui Klient on sisestanud oma e-posti aadressi e-poes olevasse uudiskirja (otseturunduse) tellimise lahtrisse.
25. Kliendil on õigus igal ajal peatada ja/või keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete eemaldamiseks saadab Klient Müüjale vastavasisulise e-maili sales@riimetex.ee
26. Kliendil on õigus igal ajal peatada peale e-poes olevasse uudiskirja tellimise (otseturunduse) lahtrisse sisestatud e-posti aadressi sisestamist reklaami edastamine, aktiveerides loobumise infokirja allosast “Lahkun uudiskirja listist” või tehes vastav muudatus oma kliendikontol.
27. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti aadressil sales@riimetex.ee
28. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe e-posti sales@riimetex.ee vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).