d
c

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

privacy_policy

  1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  2. Veebipood RiiMeTex Kangad kogub Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel ning kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.
  3. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  4. RiiMeTex Kangad veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  5. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku RiiMeTex Kangad veebilehel.
  6. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka RiiMeTex Kangad veebipoe haldajal ligipääs.